Kids

За проекта

Проектът цели разработване на три туристически пакета, включващи обекти и забележителности от трансграничната румъно-българска зона. Основната група от потребители, към която е насочен са семейства с деца и техните специфични нужди при организацията на фамилните им пътувания. Основаните дейности са насочени към популяризирането и повишаване на стойността на природното и културно наследство от трансграничния регион. Иновативните туристически продукти, които този проект ща създаде са: 4 фестивала за деца и техните семейства и 3 интерактивни маршрута, за деца и техните семейства, които популяризират туристическите атракции и дейности в трансграничния регион, разпределени в три групи – спорт и забавление, културно-исторически забележителности, природни забележителности. Маршрутите ще бъдат включени в мобилно приложение, което по забавен и подходящ начин ще представи всички туристически ценности на трансграничния регион.

В рамките на проекта е разработен План за управление и повишаване на осведомеността за общото културно историческо и природно наследство в трансграничния българо-румънски регион. Документът може да бъде разгледан тук.

Партньорски консорциум:

Водещ партньор:

  1. Център за консултации и управление на проекти Европроджект (Румъния);

Партньори:

  1. Търговско-промишлена палата Враца (България);
  2. Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ – Русе (България);

Продължителност: 18 месеца

Проектът стартира на: 29.06.2018