GEE

GEE (Green Entrepreneurs Europe) е проект по програма „Еразъм+“, разработен от 11 партньора от 5 европейски страни – Великобритания, Латвия, Румъния, Испания и България.

Проектът има за цел да развие компетенциите на училищата и учителите, за да осигури смислено обучение по предприемачество, насочено към зелената икономика. Чувството за инициатива и предприемачеството са основно трансгранично умение, определено от ЕС за създаване на работни места в бъдеще и за преход към екологична икономика. В посока към постигането на тези цели, проектът повишава степента на уместност и степен на завършеност на учениците, изучаващи предприемачеството.

GEE се стреми да осигури обучение за ученици, базирани в реалния свят на бизнеса и предприемачеството, за да им даде възможност да превърнат идеите си в реалност. Като се фокусира върху уменията и компетенциите за зелената икономика, GEE приканва училища, учители и ученици да мислят по-творчески и иновативно как те могат да развиват предприемачески идеи, които осигуряват работни места и опазват естествения свят, от който зависим. Проектът също така подпомага учителите да интегрират предприемачеството в тяхната област, която е определена като предизвикателство за учителите и бариера за повишаване на значението на обучението по предприемачество.

Водещ партньор: Field Studies Council (UK)

Партньори:

  1. Bernu Vides skola (LV)
  2. Focus Eco Center (RO)
  3. Fundación Tierra Integral (ES)
  4. Ecosystem Europe Association (BG)
  5. Business In The Community (UK)
  6. Prakse.lv (LV)
  7. Asociatia Intreprinzatorilor Arbor (RO)
  8. Integral, Sociedad Para El Desarrollo Rural (ES)
  9. Business Foundation for Education (BG)
  10. Business Innovation Center Innobridge (BG)

Продължителност на проекта: 36 месеца

Дата на започване на проекта: 1 септември 2015 г.