DiTEM

За проекта

Основната цел на този проект е да разработи инструмент за обучение, който да позволи на европейските микропредприятия (МИ) да възприемат дигитализацията. Акцентът попада основно върху социалните медии, големите данни, мобилните и облачните решения, за да се улесни придобиването на умения за електронно лидерство от страна на персонала на микропредприятията в Европа.

Партньорски консорциум

Водещ партньор:

  1. The Manchester Metropolitan University

Партньори:

  1. Eurocrea Merchant;
  2. CrystalClearSoft;
  3. TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES;
  4. Exponential Training & Assessment (ETA);
  5. BIC INNOBRIDGE;

Продължителност: 36 месеца

Проектът стартира на: 01.09.2016