Основната цел на този проект е да се разработи инструмент за обучение, който да позволи на европейските микропредприятия да се възползват от дигиталната трансформация. Акцентът ще бъде насочен основно към социалните медии, големите информационни масиви, мобилните и “cloud” решения, с цел да се улесни придобиването на умения за електронно лидерство от персонала на микропредприятията в Европа

Целевата група за DiTEM е възрастни, работещи като мениджъри, бизнес мениджъри и служители на малки предприятия, които не са ангажирани с никакво формално образование (напр. училище, университет), но признават, че ще се възползват от участието им в висококачествено обучение през целия живот, за да им се даде възможност да актуализират уменията си в съответствие с тенденциите на пазара на труда и технологиите.

DiTEM ще допринесе за развитието на дигиталното предприемачество в целия ЕС, като улесни развитието и придобиването на умения за електронни лидерски умения в много от държавите членки. Това ще доведе до разработването на иновативен начин на обучение за предприемачи и мениджъри на МСП, които да приемат и прилагат дигиталната трансформация. Основната целева група, предприемачите, мениджърите и ръководителите на предприятия на съществуващите МСП ще бъдат в по-добра позиция да подобрят конкурентоспособността на собственото си предприятие, както и да играят роля в допринасянето на по-конкурентоспособна европейска икономика.

DiTEM е разработен от 7 партньора от 6 европейски страни – Великобритания, Италия, Гърция, Финландия, България и Дания.

Водещ партньор: The Manchester Metropolitan University (UK)

Партньори: 

  1. Eurocrea Merchant (IT)
  2. CrystalClearSoft (GR)