Capability
Capability

За проекта

Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria

Проектът разглежда високото равнище на безработица сред хората с висше образование като общо предизвикателство в областта на трансграничното сътрудничество. Проучванията по области показват, че само 57% от завършилите висше образование намират работа у дома, но 95% от тях никога не са търсили работа отвъд река Дунав поради бариери като: език, неосведоменост за възможностите за заетост, и не ориентирано към пазара на труда образование.

Партньорски консорциум

Водещ партньор:

  1. Университет по селскостопански науки и ветеринарна медицина – Букурещ, Румъния

Партньори:

  1. АСОЦИАЦИЯ ACCES – Кълъраш (Румъния);
  2. Камарата за търговия, индустрия и земеделие – Кълъраш(Румъния);
  3. Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ – Русе, България;
  4. Русенски университет „Ангел Кънчев“ филиал на Силистра, България

Продължителност: 18 месеца

Проектът стартира на: 04.05.2017