Storylines

Storylines – Stories about competitiveness in European enterprises

Проектът има за цел да разработи новаторски учебни материали, насочени към централния елемент на веригата: корпоративния разказвач. Проектът има за цел да осигури обучение за професионално образование и обучение, което да подпомогне МСП и мениджъра за подобряване на техните компетенции и използване на потенциала за разказване на истории. Също така, този проект има за цел да осигури професионално образование и обучение за нискоквалифицирани / безработни, като им покаже как разказването на истории може лесно да се превърне в мощна възможност за кариера и растеж.

Виж проекта
Kids

KIDS – A unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families

Проектът цели разработване на три туристически пакета, включващи обекти и забележителности от трансграничната румъно-българска зона. Основната група от потребители, към която е насочен са семейства с деца и техните специфични нужди при организацията на фамилните им пътувания. Основаните дейности са насочени към популяризирането и повишаване на стойността на природното и културно наследство от трансграничния регион.

Виж проекта
Craft 4.0

Craft 4.0. – Developing the petintial of crafts

Проектът има за цел да създаде обучителни инструменти и изцяло нова партньорска мрежа в сферата на дигиталното моделиране и дигиталното / адитивно /производство. Основната задача на проекта е да: подобри цифровите компетенции в сектора; развие уменията за проектиране и разработване на продукти; подобри процеса на изработка на занаятчийството; увеличи партньорските мрежи на местно и международно ниво и да увеличи ангажираността на клиентите, като целта ще бъде подобряване и развитие на отделните занаятчийски бизнеси.

Виж проекта